Ringhals kärnkraftverk

Vid Ringhals kärnkraftverk utanför Varberg finns fyra reaktorer. Under 2015 fattade Ringhals ägare beslut om förtida avveckling av reaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2, 2020 respektive 2019.

Ringhals kärnkraftverk ligger i Varbergs kommun i Halland. Det är beläget på Väröhalvön, cirka 20 kilometer norr om Varberg. Kärnkraftverket ägs och drivs av Ringhals AB (RAB), som i sin tur huvudsakligen ägs av Vattenfall och till knappt en tredjedel av Eon kärnkraft Sverige.

Ringhals reaktorer

Ringhals kärnkraftverk har en sammanlagd elektrisk nettoeffekt på cirka 3 700 MW. Ringhals är därmed Sveriges största kärnkraftsanläggning sett till elproduktionen. Dessutom är kärnkraftverket en av få anläggningar i världen som har både kokvatten- och tryckvattenreaktorer.

Vid Ringhals finns fyra reaktorer varav reaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 ska stängas i förtid.

Ringhals 1

 • Började drivas 1976
 • Kokvattenreaktor
 • Termisk effekt 2 540 MW
 • Ska tas ur drift 2020

Ringhals 2

 • Började drivas 1975
 • Tryckvattenreaktor
 • Termisk effekt 2 660 MW
 • Ska tas ur drift 2019

Ringhals 3

 • Började drivas 1983
 • Tryckvattenreaktor
 • Termisk effekt 3 144 MW

Ringhals 4

 • Började drivas 1983
 • Tryckvattenreaktor
 • Termisk effekt 3 300 MW

Markförvar vid Ringhals

Precis som vid alla andra kärnkraftsanläggningar i Sverige finns vid Ringhals ett markförvar för lågaktivt avfall.