Ringhals kärnkraftverk

Vid Ringhals kärnkraftverk utanför Varberg finns fyra reaktorer varav reaktorerna Ringhals 3 och Ringhals 4 är i drift. Ringhals 1 stoppade produktionen den 31 december 2020 och Ringhals 2 stoppade produktionen den 31 december 2019.

Ringhals kärnkraftverk ligger i Varbergs kommun i Halland. Det är beläget på Väröhalvön, cirka 20 kilometer norr om Varberg. Kärnkraftverket ägs och drivs av Ringhals AB (RAB), som i sin tur huvudsakligen ägs av Vattenfall och till knappt en tredjedel av Sydkraft nuclear power AB Sverige.

Ringhals reaktorer

Ringhals kärnkraftverk har en sammanlagd elektrisk nettoeffekt på cirka 2 200 MW. 

Vid Ringhals finns fyra reaktorer varav reaktorerna Ringhals 3 och Ringhals 4 är i drift. Ringhals 1 stoppade produktionen den 31 december 2020 och Ringhals 2 stoppade produktionen den 31 december 2019.

Ringhals 1

 • Började drivas 1976
 • Kokvattenreaktor
 • Termisk effekt 2 540 MW
 • Togs ur drift 2020

Ringhals 2

 • Började drivas 1975
 • Tryckvattenreaktor
 • Termisk effekt 2 660 MW
 • Togs ur drift 2019

Ringhals 3

 • Började drivas 1983
 • Tryckvattenreaktor
 • Termisk effekt 3 144 MW

Ringhals 4

 • Började drivas 1983
 • Tryckvattenreaktor
 • Termisk effekt 3 300 MW

Markförvar vid Ringhals

Precis som vid alla andra kärnkraftsanläggningar i Sverige finns vid Ringhals ett markförvar för lågaktivt avfall.