Ringhals kärnkraftverk

Vid Ringhals kärnkraftverk utanför Varberg finns fyra reaktorer varav reaktorerna Ringhals 3 och Ringhals 4 är i drift. Ringhals 1 stoppade produktionen den 31 december 2020 och Ringhals 2 stoppade produktionen den 31 december 2019.

Ringhals kärnkraftverk ligger i Varbergs kommun i Halland. Det är beläget på Väröhalvön, cirka 20 kilometer norr om Varberg. Kärnkraftverket ägs och drivs av Ringhals AB (RAB), som i sin tur huvudsakligen ägs av Vattenfall och till knappt en tredjedel av Sydkraft nuclear power AB Sverige.

Ringhals reaktorer

Ringhals kärnkraftverk har en sammanlagd elektrisk nettoeffekt på cirka 2 200 MW. 

Vid Ringhals finns fyra reaktorer varav reaktorerna Ringhals 3 och Ringhals 4 är i drift. Ringhals 1 stoppade produktionen den 31 december 2020 och Ringhals 2 stoppade produktionen den 31 december 2019.

Ringhals 1

 • Började drivas 1976
 • Kokvattenreaktor
 • Termisk effekt 2 540 MW
 • Togs ur drift 2020

Ringhals 2

 • Började drivas 1975
 • Tryckvattenreaktor
 • Termisk effekt 2 660 MW
 • Togs ur drift 2019

Ringhals 3

 • Började drivas 1983
 • Tryckvattenreaktor
 • Termisk effekt 3 144 MW

Ringhals 4

 • Började drivas 1983
 • Tryckvattenreaktor
 • Termisk effekt 3 300 MW

Termisk effekt

Termisk effekt (eller värmeeffekt) är den mängd värme som produceras i en kärnreaktor under en viss tidsperiod. Verkningsgraden vid en kärnreaktor är cirka 35 procent, vilket innebär att den termiska effekten måste vara ungefär tre gånger så hög som den önskade elektriska effekten.

MW = megawatt (1 000 kilowatt) 1 megawattimme (MWh) = 1 000 kilowattimmar (kWh)

Exempel: En reaktor med en värmeeffekt på 2 000 MW omvandlas i turbingeneratorn till en eleffekt på cirka 700 MW. Efter en timmes drift har 700 megawattimmar (MWh) elektricitet producerats.

Den högsta termiska effekt som får tas ut från en reaktor anges i regeringens tillstånd. För att få höja den termiska effekten i en reaktor måste tillståndshavaren därför ansöka om tillstånd hos regeringen. 

Markförvar vid Ringhals

Precis som vid alla andra kärnkraftsanläggningar i Sverige finns vid Ringhals ett markförvar för lågaktivt avfall.

Mer information