Studsvik Nuclear AB

Studsvik Nuclear AB bedriver verksamhet i Studsvik utanför Nyköping. Företaget arbetar främst med att genomföra undersökningar på olika typer av material, bland annat kärnbränsle.

På Studsvik Nuclear AB finns ett antal laboratorier där olika typer av material testas. Syftet är att se hur materialens egenskaper påverkas under olika förhållanden. Material som undersöks är till exempel använt kärnbränsle och bränslekapslingar.

Studsvik Nuclear AB är ett dotterbolag till Studsvik AB, en börsnoterad företagskoncern som erbjuder tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin.

Mer information