Basstationer

När du använder en mobiltelefon för att prata, sms:a eller surfa måste telefonen hålla kontakt med en basstation. Basstationer sänder och tar emot radiovågor. Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att dessa radiovågor inte innebär några hälsorisker för allmänheten. 

En basstation förmedlar radiovågor mellan olika mobiltelefoner när de används för samtal, för att skicka sms eller för att surfa. Radiovågornas energi kan tas upp av kroppen. Den som vistas på allmän plats exponeras dock för mycket låga nivåer av radiovågor från basstationer. Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om att så låga nivåer innebär några hälsorisker.

Basstationen har en antenn som fångar upp och sänder ut radiovågor.  Normalt placeras den på hustak, fasader eller master som är speciellt avsedda för sådana antenner.

Strålningen är bara någorlunda stark åt det håll antennen är riktad. Bakom, under eller över en antenn är strålningen svag. Det gäller även nära antennen. Den tekniska utrustningen i basstationen och kablarna till antennen ger strålning som är obetydlig.

Strålningen minskar snabbt med avståndet

Radiovågornas styrka minskar mycket snabbt med ökande avstånd till basstationsantennen. För de flesta antenner kan referensvärdet bara överskridas på någon eller några meters avstånd. Det gäller även om basstationen är maximalt belastad och du befinner dig i jämnhöjd med antennen åt det håll den är riktad. Bakom, under eller över antennen är exponeringen för basstationens radiovågor däremot låg.

Vid de starkaste basstationerna kan referensvärdet överskridas inom ungefär tio meter från antennen. Då krävs dock att du befinner dig mitt i antennens huvudlob, att basstationen är maximalt belastad samt att det är fri sikt till antennen.

Det innebär att antenner som är placerade på master, tak eller en bit upp på fasader normalt inte överskrider referensvärdet där allmänheten vistas. Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar visar även att radiovågornas styrka i allmän miljö för det mesta är mycket svag. Vanligtvis är styrkan mellan en hundratusendel och en hundradel av referensvärdet.

Mobiloperatörerna ansvarar för placering

Mobiloperatörerna har ansvar för att basstationerna placeras så att referensvärdet inte överskrids där allmänheten vistas. Kommunerna har ansvar för tillsynen och kontrollerar alltså att operatörerna håller sig till reglerna.