Hur skyddar jag mig mot UV-strålning?

Utomhus skyddar du dig med skugga, kläder, hatt med brätte, solglasögon och solkräm där inte kläderna täcker. Hur mycket skydd du behöver beror på hur känslig du är och hur stark UV-strålningen är. UV-strålningen är som starkast på sommaren mitt på dagen mellan klockan 11 och 15, på höga höjder, nära ekvatorn och på platser med mycket fri himmel. Snö och sand reflekterar UV-strålningen och gör att extra skydd kan behövas.

En del konstgjorda källor kräver särskilda skyddsåtgärder. Exempelvis vid elsvetsning behövs ansiktsskydd och vid solariebruk behövs ögonskydd.

Skolgårdars utformning kan skydda mot skadlig sol

Hur utemiljöer är utformade på förskolor och skolor är viktigt för att skydda barn mot ohälsosam solexponering. Att planera för skugga och blandade miljöer som också stimulerar till rörelse är avgörande för att barnen ska få en lagom mängd av solens UV-strålning, det visar den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

Illustration av en sol

Appen Solboken

Att bränna sig som barn ökar risken för att senare i livet drabbas av hudcancer. Därför ska vi vara extra rädda om barn och lära dem att umgås med solen på ett klokt sätt. Ett sätt att göra det är genom appen Solboken som finns i App Store.