Hur skyddar jag mig mot UV-strålning?

Utomhus skyddar du dig med skugga, kläder, hatt med brätte, solglasögon och solkräm där inte kläderna täcker. Hur mycket skydd du behöver beror på hur känslig du är och hur stark UV-strålningen är. UV-strålningen är som starkast på sommaren mitt på dagen mellan klockan 11 och 15, på höga höjder, nära ekvatorn och på platser med mycket fri himmel. Snö och sand reflekterar UV-strålningen och gör att extra skydd kan behövas.

En del konstgjorda källor kräver särskilda skyddsåtgärder. Exempelvis vid elsvetsning behövs ansiktsskydd och vid solariebruk behövs ögonskydd.

Aktuellt

Hudcancerfallen fortsätter att öka

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål visar att området för ultraviolett (UV) strålning inte uppnåtts. Antalet fall av hudcancer fortsätter att öka. Däremot ser svenskarnas solvanor ut att vara på väg att förbättras.

För att minska antalet hudcancerfall måste barns och vuxnas exponering för UV-strålning minska, vilket kräver en förändrad livsstil och nya attityder kring utseende och solning.

Illustration av en sol

Appen Solboken lär barn solvett

En bok om solen har fått en digital efterföljare i form av en interaktiv app, Solboken. Appen, som är gratis och riktar sig till barn i åldrarna 6-12 år, tar på ett roligt sätt upp fakta om solen, risker och hur du kan skydda dig. Sök på "Solboken" i App Store och ladda ner appen. Appen finns tyvärr inte i Google Play.