Larmbågar

Larmbågar är de stöldskyddslarm du vanligtvis måste passera när du lämnar en butik eller ett bibliotek. Strålsäkerhetsmyndigheten anser inte att det finns några hälsorisker med att passera dem. Däremot bör barn och vuxna av försiktighetsskäl undvika att uppehålla sig alldeles intill larmbågar under längre tid.

De flesta larmbågar i Sverige ser ut som två stolpar och placeras vid utgången till en butik eller ett bibliotek. Larmbågarna skapar ett magnetfält i form av en övervakningszon, som reagerar när ett aktiverat stöldskydd befinner sig i zonen.

Magnetfält finns kring alla elektriska föremål, men alldeles intill larmbågar är de ovanligt starka.

Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar visar att magnetfälten kring vissa larmbågar kan vara starkare än vi rekommenderar. Därför bör du av försiktighetsskäl undvika att vistas nära larmbågar i onödan. Vi anser dock inte att det finns några hälsorisker med att enbart passera larmbågar. På ett par meters avstånd är fälten svaga.

Råd om larmbågar

Strålsäkerhetsmyndigheten vill betona att det inte finns några kända hälsorisker med att passera en larmbåge. Däremot är det klokt att hålla normalt avstånd och inte luta sig mot stolparna. Du bör inte heller uppehålla dig mellan stolparna.

För dig som tillverkar eller använder dig av larmbågar i exempelvis en butik finns ytterligare några råd:

  • Utforma inte larmbågar på ett klättervänligt sätt.
  • Placera larmbågarna så att kunder eller besökare enkelt kan passera utan att behöva uppehålla sig.
  • Placera inte varor intill eller mellan larmbågarna. Då minskar behovet av att vara nära dem.
  • Placera en kåpa eller annat skydd utanpå larmbågarna. På så sätt undviks att människor får direktkontakt med dem.

CE-märke ska garantera säkerhet

Alla larmbågar som säljs i Sverige måste vara CE-märkta. CE-märkningen är en säkerhetsstämpel som talar om att produkten enligt tillverkaren/importören uppfyller alla hälso- och säkerhetskrav som EU har satt upp.

Kartläggning av larmbågar

År 2006 gjorde Statens strålskyddsinstitut (SSI), som är en av Strålsäkerhetsmyndighetens föregångare, en undersökning av larmbågar i butiker och bibliotek i Stockholm och Göteborg. Syftet var att mäta och beskriva allmänhetens magnetfältsexponering runt larmbågar och RFID-system i affärer och bibliotek. Du kan ta del av rapporten nedan.