Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas med beteckning 222Rn som bildas när radium sönderfaller. Radium bildas i sin tur från naturligt förekommande uran i berggrund och jordarter. Radon har en halveringstid på 3,8 dagar, en tillräckligt lång halveringstid för att radonet ska hinna transporteras till inomhusluften. När radon sönderfaller bildas andra radioaktiva ämnen, de så kallade radondöttrarna. Radon varken luktar, smakar eller syns. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Radon och radondöttrarna kan följa med inandningsluften in i lungorna. När de sönderfaller avges alfastrålning som kan orsaka skador i lungvävnaden, vilket kan leda till lungcancer.  

Risken att drabbas av lungcancer ökar linjärt med halten, det vill säga ju högre radonhalt desto högre risk att utveckla lungcancer. Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Det finns dessutom en stark samverkanseffekt mellan radon och rökning.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden, av dessa är cirka 450 rökare.

Denna text finns även på lättläst svenska