Miljödatabasen

I Miljödatabasen kan du söka fram enskilda data från Strål­säker­hets­myndig­hetens nationella miljö­över­vaknings­program. I menyn kan du välja vilket del­program du vill söka i. Därefter kan du göra ytter­ligare val av vilka stationer, nuklider och tids­perioder du vill få fram data för. På sök- och resultat­sidorna finns även flikar med mer information om ingående stationer med mera. Resultaten kan också exporteras till excel. Informationen i Miljö­databasen är öppen och till­gänglig för vidare­utnyttjande.