Krav på kärntekniska anläggningar

Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på beredskapen vid kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar. Anläggningarna ska ha beredskap för att hantera driftstörningar och haverier. De ska även kunna begränsa skadorna vid en nödsituation, så att säkerheten för anläggningens personal är fortsatt hög.

Vi ställer krav på den tekniska säkerheten och skyddet mot intrång som skulle kunna orsaka olyckor. Enligt våra krav måste de kärntekniska anläggningarna bland annat

  • förbereda handlingsprogram i form av beredskapsplaner
  • ha rutiner för att hantera driftstörningar och haverier samt
  • informera eller larma Strålsäkerhetsmyndigheten vid inträffad händelse.