Strålning inom veterinärmedicin

Det finns olika metoder för en veterinär att ställa diagnos och behandla djur med strålning. Både joniserande och icke-joniserande strålning kan användas.

Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på den som bedriver veterinärmedicinsk verksamhet med joniserande strålning. För viss röntgendiagnostik av smådjur gäller anmälningsplikt. Avancerad röntgendiagnostik, exempelvis CT, genomlysning och ambulerande verksamhet, kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillståndspliktig veterinärmedicinsk verksamhet kräver också en strålskyddsexpertfunktion från och med 1 juni 2019.