Strålning inom veterinärmedicin

Strålning inom veterinärmedicin

Det finns olika metoder för en veterinär att ställa diagnos och behandla djur med strålning. Både joniserande och icke-joniserande strålning kan användas.

Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på den som bedriver veterinärmedicinsk verksamhet med joniserande strålning. För viss röntgendiagnostik av smådjur gäller anmälningsplikt. Avancerad röntgendiagnostik, exempelvis CT, genomlysning och ambulerande verksamhet, kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Dags att förnya din anmälningspliktiga verksamhet?

Bedriver du anmälningspliktig verksamhet? Då kan det vara dags att förnya din anmälan i vår e-tjänst. En anmälan är giltig i 5 år och förnyelse av anmälan kan göras när din anmälan förfaller inom 6 månader. Vid en förnyelse av anmälan kan du även genomföra ändringar avseende utrustning, fakturauppgifter och liknande.

Handböcker för röntgen av smådjur och hästar

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram handböcker för dig som arbetar med röntgendiagnostik av smådjur eller hästar. Handböckerna ger råd och vägledning och är tänkta att fungera som hjälpmedel för att du ska uppnå ett bra strålskydd på din veterinärklinik eller i din ambulerande veterinärverksamhet. Handböckerna ersätter inte regelverket.

Har du frågor eller synpunkter på handböckerna är du välkommen att kontakta myndigheten via e-post. Ange gärna "Handbok för veterinärverksamhet".

Handbok: Anmälningspliktig verksamhet – Smådjursröntgen

Handbok i strålskydd för häströntgen