Mjölk

Mätning av radioaktivitet i mjölk började i mitten av 1950-talet i syfte att följa upp miljöpåverkan från de atmosfäriska kärnvapenproven. Under 1960-talets första hälft uppmättes de högsta värdena. När kärnvapenproven i atmosfären minskade för att till slut upphöra minskade aktiviteten i mjölken till dess att Tjernobylolyckan inträffade 1986. Efter olyckan var koncentrationen i mjölken nästan lika hög som under första delen av 60-talet. Strax efter olyckan mättes mjölk från många mejerier flera gånger i veckan. Allteftersom halterna sjönk blev antalet provtagna mejerier och antalet prov per mejeri färre och i dag mäts mjölk från fem mejerier fyra gånger om året.

Fält som är markerade med * är obligatoriska

Välj vattenverk
Välj typ av nuklid

De nuklider som mäts är cesium-137, kalium-40 och strontium-90. Vid en olycka är det dessutom viktigt att mäta halten av jod, speciellt jod-131. Eftersom jod-131 har kort halveringstid, 8 dagar, är det främst under den närmsta tiden efter en olycka som den påverkar stråldosen. Även cesium-134, med halveringstiden 2 år, kan de närmsta åren efter en olycka ge ett bidrag till stråldosen.

Rensa