Vi har blåbetong i väggar i vår lägenhet, hur farligt är det och vad kan man göra?

Det finns olika sorter av blåbetong som tillverkades mellan 1929 och 1975 på olika platser i landet. Halten av radium är förhöjd i blåbetong och den varierar i de olika blåbetongsorterna. Radium sönderfaller till radongas som kommer ut i luften och kan orsaker förhöjda radonhalter i inomhusluft.

Att du har blåbetongväggar i din lägenhet innebär inte automatiskt att radonhalterna blir förhöjda eller överstiger referensnivån. Det spelar även roll vilken sorts blåbetong som använts och hur ventilationen fungerar. Enda sättet att ta reda på om det finns ett radonproblem är att mäta. Om man mäter förhöjda radonhalter kan man anlita en radonkonsult för att sätta in åtgärder och därmed minska radonhalten.

Vid blåbetongväggar exponeras man även för gammastrålning men Strålsäkerhetsmyndigheten anser generellt att radon i inomhusluft från blåbetong är ett större problem jämfört med gammastrålning från blåbetong.

Dags att förnya din anmälningspliktiga verksamhet?

Bedriver du anmälningspliktig verksamhet? Då kan det vara dags att förnya din anmälan i vår e-tjänst. En anmälan är giltig i 5 år och förnyelse av anmälan kan göras när din anmälan förfaller inom 6 månader. Vid en förnyelse av anmälan kan du även genomföra ändringar avseende utrustning, fakturauppgifter och liknande.

Vägledning, vem gör vad inom radon?

Flera myndigheter och organisationer ansvarar för radonfrågor. För att du ska hamna rätt med din fråga har vi tagit fram en vägledning för vem som gör vad inom radon.