Om UV-strålning

UV-strålning är en del av det elektromagnetiska spektrumet. I mitten av detta spektrum ligger det synliga ljuset som innehåller alla regnbågens färger. De olika färgerna bär med sig olika mycket energi, där det röda ljuset har minst energi och violett mest. Om strålningen har mer energi än det violetta kan vi inte se det och vi kallar det ultraviolett strålning.

UV-strålning delas i sin tur in i tre grupper, UVA, UVB och UVC där UVA har längst våglängd och är minst energirik. Solen är en naturlig källa till elektromagnetisk strålning men det är bara UVA- och UVB-strålning som når jordytan eftersom UVC-strålning absorberas av vår atmosfär.

UV-strålning kan även skapas artificiellt av oss människor i till exempel solarier och UVC-lampor som kan användas för att döda mikroorganismer.