Mikrovågstorkning

Mikrovågstorkning har blivit allt vanligare vid reparation av fukt- och vattenskador i flerbostadshus. Att torka fuktiga golv och väggar av betong med mikrovågor går mycket snabbare än att torka med vanliga byggfläktar. Om mikrovågor vid mikrovågstorkning används på ett felaktigt sätt kan de vara skadliga. Därför ställer Strålsäkerhetsmyndigheten krav och bedriver tillsyn på området. Verksamheter som använder mikrovågstorkning är skyldiga att anmäla det till oss.  

Mikrovågor vid torkning fungerar i princip på samma sätt som när vi värmer mat i en mikrovågsugn. Mikrovågorna upphör i samma stund som torkmaskinen eller mikrovågsugnen slås av.

Torkmetoden bygger på att mikrovågor tränger in i det fuktiga materialet där de omvandlas till värme. Fukten förångas och leds ut ur huset med hjälp av en fläkt.

Mikrovågorna produceras genom en så kallad magnetron som finns i torkmaskinen. Samma sorts magnetron finns också i mikrovågsugnar. Torkmaskinen placeras alldeles intill det fuktskadade området för att kunna torka effektivt.

När mikrovågstorkning pågår i en bostad ska information om detta anslås på dörren. 

Hälsorisker med mikrovågstorkning

Mikrovågorna vid mikrovågstorkning kan vara skadliga för hälsan om torkmaskinen används fel. Om människor eller djur utsätts för höga nivåer av mikrovågor kan detta på kort tid ge upphov till oönskad uppvärmning av kroppens vävnader.

De vävnader som skadas av mikrovågor finns ofta under huden där det saknas känselceller som kan varna för värme. Den mest kända skadeverkan från mikrovågor är dock grå starr. Cellerna i ögats lins är känsligare för värme och linsen saknar dessutom blodcirkulation som hjälper till att kyla andra vävnader.

De företag som arbetar med mikrovågstorkning ansvarar för att torkutrustningen hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Strålsäkerhetsmyndighetens krav

Symbolen för mikrovågstorkning.

Myndigheten ställer krav på verksamheter som använder mikrovågor för torkning av fuktskador. Syftet är att skydda allmänheten från skadliga nivåer av mikrovågor. Vi kontrollerar att företagen som torkar med mikrovågor följer föreskrifterna. Tillsynen sker bland annat genom inspektioner på plats samt kontroll av de mätningar som torkningsföretagen utför.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter ska den som arbetar med mikrovågstorkning

  • anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten
  • ha god kännedom om hur utrustningen ska hanteras, hur man mäter mikrovågor och de olika risker som kan vara förenade med mikrovågstorkning
  • se till att människor eller husdjur inte vistas i utrymmen där mikrovågorna överstiger gränsvärdet
  • se till att utrymmen där mikrovågorna kan överstiga gränsvärdet är låsta eller på annat sätt oåtkomliga för obehöriga
  • sätta upp en skylt med symbol och varningstext utanför det låsta utrymmet
  • regelbundet kontrollmäta i omgivande lokaler
  • protokollföra mätresultaten i driftsjournal.

Verksamhet med mikrovågstorkning får inte påbörjas förrän Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat en bekräftelse på att anmälan har mottagits.