Råd och rekommendationer

Varje år konstateras cirka 55 000 hudcancerfall i Sverige. Det finns ett starkt samband mellan hudcancer och att bränna sig. Men om du ser till att skydda dig är det ändå möjligt att njuta av solen.

Många svenskar tycker att det är skönt att sola och att bli solbruna. Varje år reser hundratusentals svenskar på solsemester utomlands. Men tyvärr finns det också en baksida med solens starka strålar. Våra solvanor är troligtvis den främsta anledningen till att allt fler drabbas av hudcancer.

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Varje år konstateras cirka 55 000 hudcancerfall.

Det finns en stark koppling mellan att bränna sig ofta och att drabbas av malignt melanom, som är den farligaste formen av hudcancer. Särskilt farligt är det att bränna sig som ung. I Sverige har malignt melanom ökat under många år. Under 2013 konstaterades cirka 3 500 nya fall av sjukdomen.

Skydda dig – njut av solen

Du kan njuta av solen om du samtidigt skyddar dig mot den starka solens skadliga UV-strålning.

  • Det bästa skyddet är kläder, hatt och solglasögon.
  • Solen är som starkast mitt på dagen när den står som högst på himlen (klockan 11–15). Njut av att pausa i skuggan.
  • Komplettera med solskyddsmedel där kläder inte skyddar.

Om du bränner dig, tänk på att låta huden vila helt från solen så att huden hinner läka. Det finns särskild anledning att vara försiktig när du är på stranden eftersom du där vanligtvis utsätts för starkare UV-strålning än i en stad.

Anledningen är att det oftast är fri horisont vid en strand. Därmed utsätts du både för den direkta solstrålningen och för den spridda strålningen som kommer från himlen.

Men tänk också på att det inte bara är vid stränder som solen kan ge skador. Det är även viktigt att du skyddar dig när du till exempel är på sjön, på golfbanan eller håller på med trädgårdsarbete.

Årlig mätning av svenskarnas solvanor

Sedan 2005 har Strålsäkerhetsmyndigheten med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) årligen undersökt svenskarnas solvanor. Undersökningen visar hur mycket svenskarna exponeras för solens UV-strålning och vilka attityder vi har till solning och till solskydd. Enkäten skickas till 2 000 personer i åldern 18–74 år.

Undersökningarna visar att vi känner till riskerna med att sola. Nästan alla vet att solens strålar kan orsaka cancer och att solen är som starkast mellan klockan 11 och 15. Vi vet också att kläder skyddar mot solens strålar. Trots vår kunskap om riskerna är det många som bränner sig och få som skyddar sig tillräckligt bra.

Andra undersökningar om solvanor

Strålsäkerhetsmyndigheten gör även andra typer av enkätundersökningar för att få en bättre bild av svenskarnas solvanor.