Råd och rekommendationer

Varje år konstateras cirka 60 000 hudcancerfall i Sverige. Det finns ett starkt samband mellan hudcancer och att bränna sig. Men om du ser till att skydda dig är det ändå möjligt att njuta av solen.

Vi ger råd och rekommendationer kring hur barn och vuxna kan skydda sig från den starka solens skadliga UV-strålningen. Här kan du till exempel:

  • Räkna ut "Min soltid". Webbtjänsten kan göra det enklare för dig att njuta av solen utan att du bränner dig. Den hjälper dig att beräkna en uppskattad soltid, så att du undviker att bränna dig i solen.
  • Få solråd för barn och vuxna.

Du kan njuta av solen om du samtidigt skyddar dig mot den starka solens skadliga UV-strålning.

Beräkna din soltid!

Allt fler drabbas av hudcancer

Många svenskar tycker att det är skönt att sola och att bli solbruna. Varje år reser hundratusentals svenskar på solsemester utomlands. Men tyvärr finns det också en baksida med solens starka strålar. Våra solvanor är troligtvis den främsta anledningen till att allt fler drabbas av hudcancer.

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Hudtumörer utgjorde cirka 18 procent av alla maligna tumörer som diagnostiserades under 2016, enligt cancerstatistik från Socialstyrelsen. Varje år konstateras cirka 60 000 hudcancerfall (all hudcancer inklusive basalcellscancer).

Det finns en stark koppling mellan att bränna sig ofta och att drabbas av malignt melanom, som är den farligaste formen av hudcancer. Särskilt farligt är det att bränna sig som ung. I Sverige har malignt melanom ökat under många år. Under 2016 konstaterades cirka 4 000 nya fall av sjukdomen.

Mätning av svenskarnas solvanor

Sedan 2005 har Strålsäkerhetsmyndigheten med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) undersökt svenskarnas solvanor. Undersökningen visar hur mycket svenskarna exponeras för solens UV-strålning och vilka attityder vi har till solning och till solskydd. Enkäten skickas till 2 000 personer i åldern 18–74 år.

Undersökningarna visar att vi känner till riskerna med att sola. Nästan alla vet att solens strålar kan orsaka cancer och att solen är som starkast mellan klockan 11 och 15. Vi vet också att kläder skyddar mot solens strålar. Trots vår kunskap om riskerna är det många som bränner sig och få som skyddar sig tillräckligt bra.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör även andra typer av enkätundersökningar för att få en bättre bild av svenskarnas solvanor.

Denna text finns även på lättläst svenska