Strålning i vården

Strålning används vid ett flertal undersökningar och behandlingar inom vården. Den som bedriver sjukvård eller tandvård har ansvar för att verksamheten är säker för patienter, personal och allmänhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten roll inom sjukvården och tandvården är bland annat att ställa krav på strålskyddet, pröva tillståndsansökningar och följa upp så att de som bedriver verksamheten följer de regler som gäller.