Strålning i vården

Strålning i vården

Strålning används vid ett flertal undersökningar och behandlingar inom vården. Den som bedriver sjukvård eller tandvård har ansvar för att verksamheten är säker för patienter, personal och allmänhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten roll inom sjukvården och tandvården är bland annat att ställa krav på strålskyddet, pröva tillståndsansökningar och följa upp så att de som bedriver verksamheten följer de regler som gäller.

Dags att förnya din anmälningspliktiga verksamhet?

Bedriver du anmälningspliktig verksamhet? Då kan det vara dags att förnya din anmälan i vår e-tjänst. En anmälan är giltig i 5 år och förnyelse av anmälan kan göras när din anmälan förfaller inom 6 månader. Vid en förnyelse av anmälan kan du även genomföra ändringar avseende utrustning, fakturauppgifter och liknande.

Berättigande och optimering inom vården

Strålning inom vården ska göra mer nytta än skada. Därför måste de grundläggande principerna om berättigande och optimering uppfyllas av den som bedriver sjukvård och tandvård.

Beräkna stråldoser vid nuklearmedicinska undersökningar

Strålsäkerhetsmyndighetens doskatalog är avsedd för dig som arbetar med nuklearmedicin i sjukvård och forskning och behöver beräkna stråldoser vid nuklearmedicinska undersökningar.

Isotopstatistik för nuklearmedicinsk verksamhet

I Strålsäkerhetsmyndighetens databas för isotopstatistik inom nuklearmedicin kan du söka på den aktivitet som årligen administrerats till patienter för diagnostik och terapi i Sverige under perioden 1999–2014.

Rapportera oplanerad händelse

Om en oplanerad händelse med joniserande strål­ning har inträffat ska du som verksamhetsutövare så snabbt som möjligt rapportera det till Strål­säkerhets­myndig­heten. Beskriv vad som hänt och, om möjligt, hur det kunde hända.