Laserklass visar laserns styrka

Lasrar delas in i olika klasser efter hur stark laserstrålen är. Leksaker och cd-spelare är normalt ofarliga produkter, medan starka laserpekare och industriella lasrar kan orsaka skador på ögon och hud.

Laserklassen berättar hur stark och därmed hur skadlig en laser är. Lasrar i laserklass 1 är ofarliga, medan lasrar i laserklass 4 kan orsaka både skada och brand.  För viss användning av lasrar i de högre laserklasserna krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den som säljer eller använder lasrar i sin verksamhet måste vara tydlig med vilken laserklass som lasern tillhör. Alla lasrar ska vara märkta med laserklass. Dessutom ska alla lasrar, utom de i laserklass 1, ha en varningstext och varningssymbol. Varningarna ska vara tryckta med svart text på gul botten.

Laserklass 1: Leksaker, CD-spelare, laserskrivare

 • Till denna klass räknas lasrar som är svagare än 0,4 milliwatt (mW).
 • Hit räknas även apparater med laser som är starkare än laserklass 1, men där lasern är inbyggd så att ingen skadlig strålning kommer ut. Det gäller till exempel CD-spelare och laserskrivare. Sådana produkter kan dock vara skadliga om de plockas isär.
 • Lasrar i laserklass 1 är ofarliga, även för den som utsätts för laserstrålningen under lång tid.

Laserklass 1M: Lasrar med utbredd stråle

 • Lasrar i laserklass 1M kan ha en högre effekt än vad som tillåts i laserklass 1. Men de är ändå ofarliga eftersom laserstrålen inte är smal utan utbredd och därmed har lägre intensitet.
 • Den kan dock vara skadlig att titta på genom en kikare eller lupp eftersom dessa samlar ihop ljuset i laserstrålen.

Laserklass 1C: Kosmetiska behandlingar

 • Lasrar i klass 1C används för kosmetiska behandlingar. Det finns även lasrar för kosmetiska behandlingar som tillhör andra laserklasser.
 • Lasrar i laserklass 1C är starkare än lasrar i klass 1 men har säkerhetsmekanismer som gör att riskerna för ögonen inte är större än för lasrar i laserklass 1.

Laserklass 2: Enkla laserpekare, avståndsmätare, laservattenpass, streckkodsläsare

 • Till denna klass räknas lasrar som är svagare än 1 mW, men starkare än laserklass 1. Laserklass 2 gäller bara för synlig laser.
 • Om ögonen träffas av en laser i laserklass 2 blinkar vi oftast automatiskt, vilket förhindrar skador på näthinnan. Men en sådan laser kan ändå skada ögonen om den som träffas av lasern medvetet undviker att blinka när strålen når ögat.

Laserklass 2M: Laserbelysare, fågelskrämma

 • Lasrar i laserklass 2M har en högre effekt än vad som tillåts i laserklass 2. Men de är mindre skadliga än lasrar i klass 3R eller högre, eftersom laserstrålen inte är smal utan utbredd och därmed har lägre intensitet. Laserklass 2M gäller bara för synlig laser.
 • Lasrar i laserklass 2M kan dock vara skadliga att titta på genom en kikare eller lupp eftersom dessa samlar ihop ljuset i laserstrålen.

Laserklass 3R: Starka laserpekare, lasrar för ljuseffekter

 • Till lasrar i laserklass 3R räknas lasrar som är svagare än 5 mW, men starkare än lasrar i laserklass 2.
 • Dessa lasrar orsakar kraftig bländning.
 • Du bör skydda ögonen mot dessa lasrar men risken för bestående skador är liten om ögonen bara utsätts för strålen under ett kort ögonblick.
 • Starka laserpekare i denna laserklass är förbjudna om du inte har särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Laserklass 3B: Starka laserpekare, lasershower

 • Till denna klass räknas lasrar som har en uteffekt som är mindre än 500 mW men starkare än lasrar i laserklass 3R.
 • Lasrar i laserklass 3B kan vara skadliga om laserstrålen träffar ögon eller hud. Även en reflektion av laserstrålningen är skadlig för ögat eller huden.
 • Det krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att använda lasrar i denna laserklass för underhållning, konst och reklam, eller om användningen bestrålar allmän plats eller luftrummet.
 • Starka laserpekare i denna laserklass är förbjudna om du inte har särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.
 • Det krävs också tillstånd för handhållna lasrar som används eller innehas på allmän plats.

Laserklass 4: Kirurgisk laser, lasrar för industriell bearbetning av material, lasershower

 • I denna klass ingår alla lasrar som är starkare än laserklass 3B. Det finns ingen övre gräns för hur stor uteffekten från en laser i laserklass 4 kan vara.
 • Lasrar i laserklass 4 kan skada ögon och hud. Det gäller även om du tittar på laserstrålningen när den framträder som en ljusfläck på en matt yta. Dessa lasrar kan vara brandfarliga.
 • Det krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att använda lasrar i denna laserklass för underhållning, konst och reklam, eller om användningen ger bestrålning av allmän plats eller luftrummet.
 • Starka laserpekare i denna laserklass är förbjudna om du inte har särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.
 • Det krävs också tillstånd för handhållna lasrar som används eller innehas på allmän plats.