Havsvatten

Havsvatten provtas sedan 2006 inom det nationella miljö­över­vaknings­programmet. Många ämnen som släpps ut i miljön hamnar i haven på sikt. Haven fungerar både som transport­medium och utgör livs­miljön för många organismer som kan ta upp olika ämnen från vattnet. Mätningarna ingår också i den inter­nationella rapportering av radioaktiva ämnen i miljön som görs till EU och inom Helcom- och Ospar­konventionerna.