Havsvatten

Havsvatten provtas sedan 2006 inom det nationella miljö­över­vaknings­programmet. Många ämnen som släpps ut i miljön hamnar i haven på sikt. Haven fungerar både som transport­medium och utgör livs­miljön för många organismer som kan ta upp olika ämnen från vattnet. Mätningarna ingår också i den inter­nationella rapportering av radioaktiva ämnen i miljön som görs till EU och inom Helcom- och Ospar­konventionerna.

Fält som är markerade med * är obligatoriska

Välj vattenverk
Välj typ av nuklid

Proverna mäts med avseende på gammastrålande nuklider med en metod som innebär att förhöjda halter av dessa nuklider kan upptäckas. Cesium-137 mäts också med en speciell metod som är mycket känslig vilket gör att även de halter som normalt råder kan detekteras och utvecklingen följas. Sedan 2009 mäts även tritium i havsvatten.

Rensa