Särskilda solråd för barn

Barn är extra känsliga för solen. Det är därför viktigt att skydda små och stora barn på bästa sätt och att tidigt lära barn goda solvanor.

Små barn har mycket solkänslig hud och kan inte bilda ett lika bra pigmentskydd som vuxna. Allt för mycket sol i unga år kan leda till hudförändringar i vuxen ålder. Det är därför viktigt att redan i tidig ålder skapa bra solvanor. Det är betydelsefullt att du skyddar ditt barn och tidigt lär ut ett sunt sätt att vistas i solen.

Barn och solskydd

Tänk på att:

  • Barn under ett år ska inte vara i direkt solljus över huvud taget. Små barn kan skuggas med till exempel parasoll, soltält eller UV-skydd till barnvagnen i kombination med att barnet har kläder och solhatt.
  • Barn, oavsett ålder, bör undvika att vara i direkt sol en längre tid mitt på dagen när solen är som starkast, mitt på dagen klockan 11-15 sommartid.
  • Det bästa solskyddet för barn är kläder, hatt och solglasögon. Solskyddsmedel kan användas som komplement där kläder inte täcker.
  • Det finns solskyddsmedel som är vattenfast, särskilt anpassad för barn och som har hög solskyddsfaktor (minst SPF 30). Tänk dock på att solskyddsmedlet kan försvinna när barnet torkar sig på handduken. Återapplicera därför ofta.
  • Solen är oftast starkare utomlands än i Sverige. Då är det ännu viktigare att solskydda sitt barn.

Skydda både små och stora barn

Undersökningar visar att vi oftast är bättre på att skydda våra yngsta barn. Men det är viktigt att solskydda både små och stora barn.

Barn kan enkelt ta reda på hur stark solen är genom att titta på sin skugga.

  • Kort skugga = solen är stark.
  • Lång skugga = solen är inte så stark.

Var försiktig på stranden

Vid en strand utsätts man oftast för starkare UV-strålning än i en stad. Anledningen är att det oftast är fri horisont vid en strand. Därmed utsätts du både för den direkta solstrålningen och för den spridda strålningen som kommer från himlen.

Därför är det bra att vara extra försiktig på stranden. Solens strålar kan också nå in i skuggiga områden och tränga igenom moln. Det är alltså bra att solskydda sina barn även när de inte befinner sig i direkt sol.

Planering av barns utemiljöer

Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en broschyr med förslag på hur barns utemiljöer kan utformas så att barnen skyddas från skadlig UV-strålning. Till exempel kan skolgårdar planeras med träd som ger barnen skugga när de leker mitt på dagen.