Utsätts jag för skadlig strålning från mina trådlösa hörlurar?

Det finns inga vetenskapligt säkerställda hälsorisker med radiovågor från trådlösa hörlurar eller liknande produkter om gällande referensvärden respekteras. Det är tillverkaren som har ansvar för att lagar efterlevs, att deras produkter inte ska medföra hälsorisker och att referensvärden inte överskrids.

Strålsäkerhetsmyndigheten har inte möjlighet att svara på frågor om specifika produkter då vi inte gör direkta mätningar på hur olika typer av mobilheadset exponerar radiovågor. Vårt ansvar ligger i just hälsoriskbedömningen av denna typ av strålning.  Vi ansvarar också för att hålla koll på de exponeringsnivåer som allmänheten utsätts för. Det gör vi genom att mäta om vi misstänker att tillåten exponering kan överskridas, när ny teknik kommer och för långsiktig miljöövervakning.

Läs mer om mobiltelefoni: Mobiltelefoni