Matkorgsundersökningar

Efter Tjernobylolyckan undersöktes cesium-137 (137Cs) i blandad kost genom matkorgsundersökningar där matkorgens innehåll baserades på Jordbruksverkets konsumtionsstatistik. I undersökningen 1986–1987 fanns relativt stora skillnader mellan olika städer.

Dygnsintaget av 137Cs i maten visar ett samband med nedfallet efter Tjernobylolyckan med lägre intag i Stockholm och Malmö (≤ 8 Bq/dygn) och högre intag i Uppsala och Sundsvall (≤ 20 Bq/dygn) och högst i Gävle (< 30 Bq/dygn).

Den uppföljande undersökningen 1994 visar genomgående lägre intag med maten: Malmö 0,7 Bq/dygn, Sundsvall 1,1 Bq/dygn, Uppsala 1,2 Bq/dygn och Gävle 1,3 Bq/dygn. Det befolkningsviktade medelvärdet var 0,75 Bq/dygn och det högsta intaget, 2,2 Bq/dygn, fanns i Västerbottens inland. En mindre undersökning utförd 2005 i Malmö, Uppsala och Sundsvall visar liknande halter som 1994.

Matkorgsundersökningar är kostsamma och omständliga att genomföra. De avspeglar i grova drag hur kontaminationssituationen ser ut men de är känsliga för vilka livsmedel som fanns tillgängliga vid provtagningstillfället. Detta gäller i ännu högre grad för provtagning av kost under ett dygn. Det gör att intaget av 137Cs bedöms bättre genom helkroppsmätningar av människor.

Mer information