Går det att upptäcka om min lungcancer beror på min bostad som har höga radonhalter?

Det finns inget sätt att bevisa att ett specifikt lungcancerfall beror på en ökad radonexponering. Risken för lungcancer orsakat av radon ökar däremot med radonexponering och fördubblas när man bor under en lång tid (decennier) i en bostad med radonhalt på 600 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) jämfört med en bostad utan radon.

Läs mer om hälsorisker med radon: Hälsorisker med radon

Lila bild på kalender som i vit text visar datum för när radon ska mätas, 1 oktober till 30 april

Dags att mäta radon!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Fördjupningskurs om radon 21-23 november 2023

Den 21-23 november arrangerar vi en fördjupningskurs om radon. Kursen är till för dig som vill ha en fördjupad kunskap om radon i luft. Du lär dig hur olika mätinstrument fungerar, hur mätningar av radon i luft kan utföras och vad man bör tänka på vid mätningar av radon. Vi går också igenom hälsorisker med radon, samt regelverk kring radon.