Magnetfält och trådlös teknik

Magnetfält och trådlös teknik

Magnetfält uppstår kring elektriska apparater men också vid kraft­ledningar. Mobil­telefoner, tråd­lösa dator­nätverk och baby­vakter är några exempel på tråd­lös teknik som använder radiovågor.

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom områdena magnetfält och trådlös teknik, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. Vårt ansvar omfattar allmänhetens exponering medan Arbetsmiljöverket ansvarar för magnetfält och trådlös teknik på arbetsplatser.

Har du frågor om EMF?

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor och svar. 

Vägledning, vem som gör vad inom EMF

Flera myndigheter och organisationer ansvarar för frågor om EMF. För att du ska hamna rätt med din fråga har vi tagit fram en vägledning för vem som gör vad inom elektromagnetiska fält och trådlös teknik.

Har du frågor om elektromagnetiska fält (EMF)?

Hittar du inte det du letar efter på webbplatsen?

En del frågor om EMF hanteras av andra myndigheter eller organisationer. Om din fråga handlar om

– EMF i arbetsmiljön, kontakta Arbetsmiljöverket
– elöverkänslighet, kontakta din vårdcentral
– hälsofrågor kopplade till miljön, kontakta Folkhälsomyndigheten
– funktionsstörning för elektrisk produkt, kontakta Elsäkerhetsverket
– EMF i din boendemiljö, kontakta din kommuns miljö- och hälsokontor.

Myndighetens riskbedömning av 5G

Femte generationens mobiltelefonisystem, 5G, använder liksom tidigare generationers system, radiovågor för att överföra information trådlöst. Strålsäkerhetsmyndighetens samlade bedömning är att det inte finns någon strålskyddsmässig grund för att avstå från införandet av 5G. Det gäller förutsatt att mobiloperatörerna säkerställer att referensvärdena inte överskrids på platser där människor vistas. Mobiloperatörer och tillsynsinstanser ska dessutom beakta gällande miljölagstiftning och miljöbalkens försiktighetsprincip.