Magnetfält och trådlös teknik

Magnetfält uppstår kring elektriska apparater men också vid kraft­ledningar. Mobil­telefoner, tråd­lösa dator­nätverk och baby­vakter är några exempel på tråd­lös teknik som använder radiovågor.

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom områdena magnetfält och trådlös teknik, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. Vårt ansvar omfattar allmänhetens exponering medan Arbetsmiljöverket ansvarar för magnetfält och trådlös teknik på arbetsplatser.

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar om EMF: Frågor och svar om EMF