Kontakt elektromagnetiska fält (EMF) och radon

Flera myndigheter och organisationer ansvarar för elektromagnetiska fält (EMF) och radon. För att du ska hamna rätt med din fråga har vi tagit fram en vägledning för vem som gör vad inom dessa områden.

Elektromagnetiska fält (EMF) och trådlös teknik

Frågor och svar om EMF

Om din fråga handlar om:

Kontakta oss

Du som privatperson kan ställa din fråga till våra experter via e-post till myndighetens registratur. Det har förekommit hot mot våra medarbetare, därför svarar vi inte längre på frågor via telefon utan endast via e-post eller brev.

Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag inom EMF

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom områdena magnetfält och trådlös teknik, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter.

Radon

Om din fråga handlar om:

Är du miljö- och hälsoskyddsinspektör och har frågor om radon:

Radon på arbetsplatser

Ansvaret för radon på arbetsplatser delas mellan Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Arbetsmiljöverket ansvarar för:

  • arbetsmiljöfrågor kopplat till radon på en arbetsplats, eller frågor som rör ej anmälningspliktiga arbetsplatser (radonhalt under 200 Bq/ m3). Har du frågor om detta, kontakta Arbetsmiljöverket.

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för:

Observera att Strålsäkerhetsmyndigheten inte har något register över utförda radonmätningar.

Övriga aktörer

Folkhälsomyndigheten vägleder kommunerna i deras tillsynsarbete när det gäller hälsoskydd, bortsett från radon. Myndigheten har bland annat ansvar för olägenhet i inomhusmiljö som ventilation, fukt och buller.

Swedac är Sveriges ackrediteringsorgan. De granskar och godkänner laboratorier som utför mätningar av radon i luft och i dricksvatten. På Swedac:s webbplats finns listor över företag som är ackrediterade för att utföra radonmätningar

Kontakta oss

Du som privatperson kan ställa din fråga till våra experter via e-post till myndighetens registratur. Det har förekommit hot mot våra medarbetare, därför svarar vi inte längre på frågor via telefon utan endast via e-post eller brev.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppdrag inom radon

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar bland annat med riskbedömningar, tillsynsvägledning och information till kommuner och andra myndigheter. Vi erbjuder radonutbildningar och driver ett kalibreringslaboratorium för radonmätningar.

I enlighet med EU:s strålskyddsdirektiv ansvarar vi, tillsammans med andra myndigheter, också för att ta fram en nationell handlingsplan för radon.