Kontakt elektromagnetiska fält (EMF) och radon

Flera myndigheter och organisationer ansvarar för elektromagnetiska fält (EMF) och radon. För att du ska hamna rätt med din fråga har vi tagit fram en vägledning för vem som gör vad inom dessa områden.

Elektromagnetiska fält (EMF) och trådlös teknik

Om din fråga handlar om:

Kontakta oss

Du som privatperson kan ställa din fråga till våra experter via e-post till myndighetens registratur. Det har förekommit hot mot våra medarbetare, därför svarar vi inte längre på frågor via telefon utan endast via e-post eller brev.

Radon

Om din fråga handlar om:

Radon på arbetsplatser

Ansvaret för radon på arbetsplatser delas mellan Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Arbetsmiljöverket ansvarar för:

  • Gäller frågan arbetsmiljöfrågor kopplat till radon på en arbetsplats, eller frågor som rör ej anmälningspliktiga arbetsplatser (radonhalt under 200 Bq/ m3) så ska du kontakta Arbetsmiljöverket.

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för:

Övriga aktörer

Folkhälsomyndigheten vägleder kommunerna i deras tillsynsarbete när det gäller hälsoskydd, bortsett från radon. Myndigheten har bland annat ansvar för olägenhet i inomhusmiljö som ventilation, fukt och buller.

Swedac är Sveriges ackrediteringsorgan. De granskar och godkänner laboratorier som utför mätningar av radon i luft och i dricksvatten. På Swedac:s webbplats finns listor över företag som är ackrediterade för att utföra radonmätningar

Kontakta oss

Du som privatperson kan ställa din fråga till våra experter via e-post till myndighetens registratur. Det har förekommit hot mot våra medarbetare, därför svarar vi inte längre på frågor via telefon utan endast via e-post eller brev.