Forskning

Varje år finansierar Strål­säkerhets­myndig­heten forsknings­projekt, tjänster vid universitet och hög­skolor samt konsulter för cirka 80 miljoner kronor. Syftet är att stärka myndig­hetens och Sveriges kompetens på området. Strål­säkerhets­myndig­heten tar också fram före­skrifter, ställer krav på, utövar till­syn, registrerar anmälan och ger till­stånd till den som bedriver forskning med joniserande strålning.