Trådlös teknik

Trådlös teknik förekommer i vissa av våra apparater i hemmet och i samhället. Med hjälp av radiovågor kan information skickas från en apparat till en annan.

Några vanliga tillämpningar i hemmet är trådlösa telefoner, datornätverk, babyvakter, hörlurar, termometrar, strömbrytare och villalarm. Gemensamt för alla tillämpningar är att de skickar svaga signaler som dessutom avtar med avståndet och därför blir exponeringen vanligtvis mycket lägre än myndighetens referensvärden.

Hälsorisker med trådlös teknik

Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor på olika platser i samhället. Resultatet visar att även om vi lägger ihop exponeringen från olika typer av sändare så är den totala exponeringen för radiovågor låg. Därför bedömer myndigheten att det inte finns några hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare.

Vid användning av mobiltelefon finns dock en svag misstanke om hälsoeffekter. Strålsäkerhetsmyndigheten anser därför att det är befogat att minska onödig exponering vid användning av mobiltelefon. Det kan exempelvis göras genom användning av handsfree eller högtalarfunktion.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och ansvar

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom området, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. Myndighetens ansvar omfattar allmänhetens exponering för trådlös teknik medan Arbetsmiljöverket ansvarar för dessa frågor för arbetstagare.

Denna text finns även på lättläst svenska