Kärntekniska anläggningar i drift i Sverige

Det finns i dag tre kärnkraftverk i drift i Sverige. Det är Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk.

Utöver de tre kärnkraftverken finns ytterligare ett antal kärntekniska anläggningar i Sverige, exempelvis kärnbränslefabriken Westinghouse som ligger i Västerås, Studsvik som hanterar låg- och medelaktiv avfall utanför Nyköping och det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn.