SAR-värde

I manualen till din mobiltelefon kan du läsa vilket SAR-värde (Specific Absorption Rate) telefonen har. SAR-värdet berättar hur mycket energi kroppen tar upp från telefonens radiovågor i det högst exponerade området. Mobiltelefoner som säljs inom EU ska ha ett SAR-värde som ligger under gränsvärdet.

En del av radiovågorna från en mobiltelefon tas upp av kroppen och omvandlas till värme. SAR-värdet (Specific Absorption Rate) talar om hur mycket av radiovågornas energi som kroppen absorberar. I mobiltelefonens manual kan du läsa vilket SAR-värde din telefon har.

SAR-värdet mäts när mobiltelefonen används för samtal och sänder med högsta styrka. Att den sänder med högsta styrka är dock ganska ovanligt. Har du god täckning medan du pratar sänder mobilen med betydligt lägre styrka.

Gränsvärde för radiovågsexponering

Alla mobiltelefoner som säljs inom EU har ett SAR-värde som ska vara lägre än gränsvärdet för radioexponering. Det gäller om du använder telefonen på det sätt som beskrivs i manualen.

Gränsvärdet är satt till en nivå långt under de nivåer där det finns säkerställda hälsorisker. För mobiltelefoner är gränsvärdet 2 watt per kilogram kroppsvävnad (W/kg).  

Avstånd, material och hur du håller telefonen spelar roll

  • Ju närmare kroppen du håller telefonen, desto mer energi tar du upp. Vattenhaltig vävnad, som hud, muskler, blod och hjärnan har lättast att absorbera radiovågornas energi.
  • Telefonens position, form, material och antenn spelar också roll för mycket energi du absorberar.
  • Även radiovågornas frekvens har betydelse. Radiovågor med högre frekvens absorberas mer ytligt i kroppen.

Tillverkarna har ansvar för SAR-värdet

Mobiltelefontillverkarna måste se till att deras telefoner har ett SAR-värde under 2 W/kg. Tillverkaren ska kontrollera att mobiltelefonerna uppfyller kraven innan de kommer ut på marknaden.

Elsäkerhetsverket utför marknadskontroller för elektriska produkter.

Mätning av SAR-värden

Strålsäkerhetsmyndigheten mäter inte SAR-värden för mobiltelefoner. Det gör däremot finska Strålsäkerhetscentralen (STUK).