Åtgärder mot radon

Om du upptäcker att ditt hus har för höga halter av radon är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna och att sätta in rätt åtgärder. Det är också viktigt att du mäter radonhalten efter att du har åtgärdat ditt hus.

Strålsäkerhetsmyndigheten har ingen expertkunskap vad gäller radonåtgärder. Vi kan endast ge vissa generella råd och hänvisningar.

Tyvärr kan det förekomma att fel åtgärder sätts in i hus med för hög radonhalt. Det är därför viktigt att du anlitar en seriös och kompetent radonkonsult eller entreprenör som hjälper dig.

Strålsäkerhetsmyndigheten har ingen möjlighet att föreslå vem du ska anlita, men rekommenderar en certifierad radontekniker om det är möjligt. Du kan fråga hos kommunen eller länsstyrelsen om de kan ge några förslag på företag, eller så kan du leta bland medlemsföretagen hos Svensk Radonförening.

Ett första steg är att ta reda på varifrån radonet kommer; om det är från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.

Efter att åtgärden genomförts är det viktigt att göra en ny långtidsmätning, för att verifiera att åtgärden haft avsedd effekt.