Vägen till ett radonfritt boende

Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem – ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.