Vad säger Strålsäkerhetsmyndigheten om elöverkänslighet?

Trots omfattande forskning finns det inte något vetenskapligt underlag som styrker ett orsakssamband mellan elöverkänsligas symtom och elektromagnetiska fält.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer därför att elöverkänslighet inte är en strålskyddsfråga utan en medicinsk fråga som ska hanteras av hälso- och sjukvården.