Vad säger Strålsäkerhetsmyndigheten om elöverkänslighet?

Det finns inga vetenskapligt säkerställda hälsorisker med elektromagnetiska fält om gällande referensvärden respekteras.

För hälsofrågor, kontakta din vårdcentral.