Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

Vid slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR), som ligger i närheten av Forsmarks kärnkraftverk, förvaras avfall med låg eller medelhög radioaktivitet. Avfallet kommer från kärnkraftverk, industri, sjukvård och forskning.

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) ligger cirka 60 meter under havsbotten. Där förvaras låg- och medelaktivt avfall i bergrum.

Det radioaktiva avfallet i SFR har sitt ursprung från driften av kärntekniska anläggningar men består också av sådant radioaktivt avfall som uppstår vid rivning av kärntekniska anläggningar. Därutöver slutförvaras också mindre mängder radioaktivt avfall från andra verksamheter med strålning så som industri, sjukvård och forskning.

Anläggningen, som började drivas 1988, ägs och drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

  • Lagringskapaciteten är 63 000 kubikmeter, fördelade på fyra bergrum och en silo.
  • SFR tar varje år emot ungefär 1 000 kubikmeter låg- och medelaktivt avfall.

Efter några hundra år är det mesta av radioaktiviteten i avfallet borta. SKB måste dock kunna visa att förvaret har en hög strålsäkerhet under 10 000-tals år framöver. Så lång tid krävs för att avfallets radioaktivitet ska avta.

Utbyggnad av SFR

SFR behöver byggas ut för att kunna ta emot mer avfall, främst från rivning av kärnkraftverk. Den utbyggda anläggningen behöver förmodligen ha en total kapacitet på cirka 200 000 kubikmeter.

I december 2021 beslutade regeringen att medge tillåtlighet och bevilja tillstånd till utbyggnad av SFR.