Radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall uppstår inom verksamheter där radioaktiva ämnen används, exempelvis i kärnkraftverk. Radioaktivt avfall uppstår även när uttjänta brandvarnare ska kasseras, i ansamlingar i reningsfilter inom processindustrin och i äldre konsumentprodukter. Radioaktivt avfall måste hanteras på ett sätt så att människa och miljö skyddas mot strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram föreskrifter som reglerar radioaktivt avfall. Vi granskar hanteringen av avfall och kontrollerar hur reglerna efterlevs vid hantering och förvaring av det. Vi granskar också Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om att bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle samt ansökan om utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR).