Informationsmaterial om solen

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att öka kunskapen om UV-strålning och dess risker. Vi tar bland annat fram informations- och utbildningsmaterial för att försöka förändra människors solbeteende. Vi fokuserar särskilt på solråd för barn.

Solens strålar är förrädiska – härliga men farliga om du inte skyddar huden mot den skadliga UV-strålningen. I vårt informationsarbete prioriterar vi barn upp till tolv år samt vuxna i barns närhet. Det gör vi eftersom det är viktigt att grunda goda vanor tidigt i livet. Barn har dessutom känsligare hud än vuxna.

För barn i förskoleåldern: En bok om solen

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram "En bok om solen" av författaren Pernilla Stalfelt. Boken ska underlätta för lärare på förskolenivå att lära barnen mer om solen och dess strålar. I boken får barnen lära sig hur det går att skydda sig så att de inte bränner sig. Boken går att dela upp i tre olika delar inklusive praktiska moment.

Lärarhandledning – En bok om solen
Solboken som app

För barn i åldrarna 6-12 år: Solboken

"Solboken" är en digital och interaktiv version av "En bok om solen".

Solboken

Solskydda skolgårdar och lekplatser

Tillsammans med länsstyrelserna har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en broschyr med förslag på hur barns utemiljöer kan utformas så att barn skyddas från skadlig UV-strålning.

Solskyddsfaktorer – sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Webbtjänsten "Min soltid"

Strålsäkerhetsmyndigheten har utvecklat webbtjänsten "Min soltid" för att göra det enklare för dig att njuta av solen utan att du bränner dig. Med ”Min soltid” kan du beräkna en uppskattad soltid. Den ger dig solråd och fakta om bland annat sol och D-vitamin, UV-strålning och UV-index.

Beräkna Min Soltid

Sanny-filmer om solråd och risker

Njut av solen utan att bränna dig – Sanny visar hur: Sanny är en kampanj som ska uppmärksamma den breda publiken på solens skadliga UV-strålar. Syftet med kampanjen är att påminna människor om att ta hand om sig i solen, och på sikt minska antalet hudcancerfall.

Sanny-filmer, på Youtube

Infografik om solen

Det finns ett starkt samband mellan hudcancer och att bränna sig i solen. Du kan njuta av solen utan att bränna dig. Var rädd om dig!

Se upp när du klipper gräsmattan!, på Youtube

Bygg din egen solvarnare

Barn kan enkelt ta reda på hur stark solen är genom att titta på sin skugga. Kort skugga innebär att solen är stark. Lång skugga innebär att solen inte är så stark.

Det är också enkelt att bygga en solvarnare med hjälp av en glasspinne.

Bygg din egen solvarnare

Du kan bygga din egen solvarnare med hjälp av en glasspinne.

1. Stick ner en pinne i sanden. Rita en cirkel runt pinnen. Radien ska vara lika lång som pinnen är hög.
2. Om pinnens skugga faller inom den ritade cirkeln är solen stark och du måste vara extra noga med att skydda dig.
3. Om pinnens skugga faller utanför den ritade cirkeln är solen mindre stark och du kan njuta längre av solen utan att bränna dig.