Kan jag själv mäta elektromagnetiska fält?

Det finns idag en mängd olika typer av utrustningar för mätning av elektromagnetiska fält. Dessa varierar väldigt i utformning och noggrannhet. Det är tyvärr inte så att man som privatperson själv kan köpa en enklare mätare för att korrekt kartlägga elektromagnetiska fält i till exempel sin bostad. För att få en uppfattning om ett uppmätt mätvärde är högt eller lågt – ligger över eller under gällande referensvärden – ställs vissa grundläggande krav. Mätningar behöver göras med kvalificerad utrustning, av personer med rätt utbildning och enligt standardiserade mätinstruktioner.

Det finns ett antal aktörer i samhället som korrekt kan utföra denna typ av mätningar varav Strålsäkerhetsmyndigheten är en. Strålsäkerhetsmyndigheten utför inte enskilda mätningar hos privatpersoner efter förfrågan. Vänd dig istället till din kommun vid frågor om radiovågor i din boendemiljö eller liknande: Kommuner, lista | SKR

För att få en uppfattning om hur situationen i din bostad kan se ut rekommenderas att ta del av Strålsäkerhetsmyndighetens tidigare mätresultat i exempelvis rapport 2021:18.