Varför har en del länder lägre referensnivåer för elektromagnetiska fält än Sverige?

Vi har samma referensnivå i Sverige som i andra EU länder, men det stämmer att några länder har satt en lägre nivå. Anledningen till att vi har våra referensnivåer är för att det övergripande forskningsläget visar att det saknas vetenskapligt säkerställda samband mellan ohälsa från elektromagnetisk strålning för exponeringsnivåer som inte överskrider gällande referensvärden.

Den som av försiktighetsskäl vill begränsa radiovågsexponeringen kan välja trådbunden handsfree eller högtalarfunktion och samtidigt hålla ut mobilen från kroppen under samtal. Mobilanvändning är den vardagstillämpning som kan ge högst lokal exponering och i nivå med gällande riktvärden. Rekommendationen gäller alla i samhället, och förändras inte för exempelvis barn eller gravida. Här har Strålsäkerhetsmyndigheten en försiktighetsrekommendation, använd trådbunden handsfree.

Läs mer om mobiltelefoni: Mobiltelefoni