Exempel på radioaktiva strålkällor

Nedan följer exempel på hur radioaktiva strålkällor och utrustningar med radioaktiva strålkällor kan se ut. Strålkällorna ska aldrig vidröras. Utrustningarna ska kunna hanteras utan risk om det sker på rätt sätt och om de inte är skadade.

Föremål, exempelStrålkällaAnvändningsområde
Bestrålningsutrustning för strålterapi

 

Kobolt-60 Strålterapi:
Strålbehandlingsapparat för extern bestrålning
Kapslad strålkälla
Kobolt-60 Strålterapi:
Strålbehandlingsapparat för extern bestrålning
Radiumapplikator
Palladium-103,
jod-125,
iridium-192 eller radium-226
Strålterapi:
Strålbehandling genom placering på eller i tumören,
sk brachyterapi
Behållare för radiograferingsstrålkällor
Kobolt-60 Radiografering:
Kontroll av gjutgods och svetsfogar i exempelvis rörledningar och brofundament
Behållare för radiograferingsstrålkällor
Iridium-192 Radiografering:
Kontroll av gjutgods och svetsfogar
Kapslade strålkällor för gammaradiografering, så kallade pigtails
Kobolt-60 eller iridium-192 Utgör strålkällan i utrustning för radiografering
Nivåvakter
Cesium-137 eller kobolt-60 Nivåmätning:
Mätning och övervakning av nivåer i processindustrin, till exempel för pappersmassa
Nivåvakt
Cesium-137 eller kobolt-60 Nivåmätning:
Mätning och övervakning av nivåer i processindustrin, till exempel för pappersmassa
Portabel fukthaltsmätare
Americium-241 och beryllium Fukthaltsmätning:
Kontroll av fukthalt, till exempel i sand vid vägbyggen
Tjockleksmätare
Cesium-137 eller americium-241 Tjockleksmätning:
Mätning av tjocklek på metallplåtar
Fyllnadskontrollapparat
Americium-241 Fyllnadskontroll:
Kontroll av påfyllning i flaskor och förpackningar
Strålkällehållare från fyllnadskontrollapparater
Americium-241 Fyllnadskontroll:
Kontroll av påfyllning i flaskor och förpackningar
Portabel vätskenivåmätare för gasflaskor
Kobolt-60 Vätskenivåmätning:
Kontroll av nivån i kolsyretuber
Oskärmad strålkälla och detektor till vätskenivåmätare
Kobolt-60 Vätskenivåmätning:
Kontroll av nivån i kolsyretuber
Densitetsmätare
Cesium-137 eller americium-241 Densitetsmätning:
Kontroll av densitet hos bland annat vätskor
Densitetsmätare
Cesium-137 eller americium-241 Densitetsmätning:
Kontroll av densitet hos bland annat vätskor
Äldre rökdetektor
Americium-241 Joniserande rökdetektorer:
Industriellt bruk

Radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen har ett brett användningsområde, främst inom industri och sjukvård, men även inom kärnteknisk verksamhet, forskning och undervisning. Verksamhet med strålning regleras av ett antal lagar och förordningar. För att få ha och använda radioaktiva ämnen i Sverige krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Stöd för upphittat radioaktivt material

För upphittat radioaktivt material finns möjlig­heter att söka stöd för omhänder­tagande hos Strål­säker­hets­myndig­heten. För att vi ska kunna bedöma vad det är för radioaktivt material är det viktigt att vi får så mycket information som möjligt om föremålet. Skicka gärna med fotografier som visar storleken på föremålet och även en etikett om sådan finns. Tänk på att vara aktsam när du fotograferar och låt föremålet ligga kvar i dess förpackning.