Så fungerar en kokvattenreaktor

I Sverige finns två typer av reaktorer – kok- och tryckvattenreaktorer. Vatten används som kylmedel och moderator. Principen är densamma för reaktortyperna: Att med hjälp av kärnklyvning hetta upp vatten så att ånga bildas.

© 2013. Grafik: Solveig Hellmark
  1. I reaktorhärden klyvs uranbränslet och värme utvecklas. Effekten regleras med hjälp av styrstavarnas läge och vattenflödet i härden. Styrstavarna innehåller grundämnet bor som drar till sig neutroner, så att kärnklyvningen, och därmed effekten, minskar.
  2. Kärnklyvningen alstrar värme som får vattnet att koka och ånga att bildas.
  3. Ångan leds till turbinanläggningen och får turbinen att rotera.
  4. Generatorn är kopplad till turbinens axel och alstrar elenergi vid rotationen.
  5. Ångan från turbinen kyls ner och omvandlas till vatten i kondensorn med hjälp av havsvatten.
  6. Vattnet pumpas in i reaktorn igen för att på nytt kyla reaktorhärden.

Kokvattenreaktorer kallas även BWR, boiling water reactor.

Informationsmaterial

Moderator

En moderator är ett ämne som bromsar hastigheten hos de neutroner som frigörs när kärnbränsle klyvs för att på det sättet lättare klyva atomerna. I de svenska kärnkraftverken är det lättvatten, det vill säga vanligt vatten (H2O) som fungerar som moderator. Andra ämnen som kan användas som moderator i ett kärnkraftverk är till exempel tungt vatten eller grafit.