Sol och solarier

Sol och solarier

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige, och antalet hudcancerfall ökar snabbt. Orsaken till detta bedöms vara ökad exponering för UV-strålning från solen och solarier.

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att minska antalet fall av hudcancer som är orsakade av UV-strålning. Vi gör bland annat:

Vi gör också insatser för att öka kunskapen om riskerna med solen och solariesolning.

Skolgårdars utformning kan skydda mot skadlig sol

Hur utemiljöer är utformade på förskolor och skolor är viktigt för att skydda barn mot ohälsosam solexponering. Att planera för skugga och blandade miljöer som också stimulerar till rörelse är avgörande för att barnen ska få en lagom mängd av solens UV-strålning, det visar den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

Illustration av en sol

Appen Solboken

Att bränna sig som barn ökar risken för att senare i livet drabbas av hudcancer. Därför ska vi vara extra rädda om barn och lära dem att umgås med solen på ett klokt sätt. Ett sätt att göra det är genom appen Solboken som finns i App Store.