Sol och solarier

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige, och antalet hudcancerfall ökar snabbt. Orsaken till detta bedöms vara ökad exponering för UV-strålning från solen och solarier.

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att minska antalet fall av hudcancer som är orsakade av UV-strålning. Vi gör bland annat:

Vi gör också insatser för att öka kunskapen om riskerna med solen och solariesolning.