Nukleär icke-spridning

Nukleär icke-spridning

Nukleär icke-spridning är arbetet för att kärnämnen, kärnteknisk utrustning och teknisk information endast ska användas för fredliga ändamål. Med kärnämnen menas uran, plutonium och torium. Det är ämnen som används i kärnkraftsindustrin, men som också kan användas för att tillverka kärnvapen.

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram föreskrifter och kontrollerar att den som hanterar kärnämnen, kärnteknisk utrustning och teknisk information följer reglerna. Vi kontrollerar att svensk kärnteknisk verksamhet och export inte bidrar till spridning av kärnvapen, och vi samarbetar även internationellt för att förhindra att kärnämnen och kärnteknisk utrustning hamnar i orätta händer.

Uppdaterad kontrollista för PDA

EU-kommissionen har antagit en uppdaterad kontrollista för produkter med dubbla användningsområden (PDA). Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2023/66 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 2021/821 (PDA-förordningen). 

Förordning 2023/66 trädde i kraft den 12 januari 2023.

Export av utrustning och produkter

För export av kärnteknisk utrustning och kärntekniska produkter krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillstånd krävs även för teknisk information och programvara som rör sådana produkter. Kravet på tillstånd gäller för export utanför EU och ibland även för överföring till ett annat EU-land.