Nukleär icke-spridning

Nukleär icke-spridning är arbetet för att kärnämnen, kärnteknisk utrustning och teknisk information endast ska användas för fredliga ändamål. Med kärnämnen menas uran, plutonium och torium. Det är ämnen som används i kärnkraftsindustrin, men som också kan användas för att tillverka kärnvapen.

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram föreskrifter och kontrollerar att den som hanterar kärnämnen, kärnteknisk utrustning och teknisk information följer reglerna. Vi kontrollerar att svensk kärnteknisk verksamhet och export inte bidrar till spridning av kärnvapen, och vi samarbetar även internationellt för att förhindra att kärnämnen och kärnteknisk utrustning hamnar i orätta händer.