Vem är ansvarig för att referensvärden inte överskrids för till exempel mobiltelefoner och andra produkter?

Det är tillverkaren som ansvarar för att referensvärden inte överskrids av deras produkter. Detta gäller till exempel mobiltelefoner och wifi. Vårt ansvar ligger i just hälsoriskbedömningen av denna typ av strålning. Vi ansvarar också för att ha koll på de exponeringsnivåer som allmänheten utsätts för.  Det gör vi genom att mäta om vi misstänker att tillåten exponering kan överskridas, när ny teknik kommer och för långsiktig miljöövervakning.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats: Elsäkerhetsverket