Så fungerar en tryckvattenreaktor

I Sverige finns två typer av reaktorer – kok- och tryckvattenreaktorer. Vatten används som kylmedel och moderator. Principen är densamma för reaktortyperna: Att med hjälp av kärnklyvning hetta upp vatten så att ånga bildas.

En tryckvattenreaktor har olika kretslopp med vatten som skils åt i ånggeneratorerna. Det gör att energin kan flyttas utan att vattnet blandas. Vattnet i reaktorhärden hör till primärkretsen. Det vatten som värms i ånggeneratorerna och driver turbinen hör till sekundärkretsen.

© 2013. Grafik: Solveig Hellmark
  1. I reaktorhärden klyvs uranbränslet. Värme utvecklas. Effekten regleras med hjälp av styrstavarnas läge i härden och grundämnet bor som finns i reaktorns vatten. Kärnklyvningen värmer vattnet i reaktortanken och vattnet förs till ånggeneratorerna.
  2. Tryckhållaren gör att vattnet inte kokar, trots att temperaturen är runt 300° Celsius.
  3. I ånggeneratorn kokar sekundärkretsens vatten till ånga tack vare det 300-gradiga vattnet från primärkretsen.
  4. Ångan får turbinen att rotera.
  5. Generatorn är kopplad till turbinens axel. Vid rotationen alstras elenergi.
  6. Ångan från turbinen kyls i kondensorn och pumpas tillbaka till ånggeneratorn.
  7. Vattnet i primärkretsen pumpas tillbaka till tanken för att på nytt kyla härden.

Informationsmaterial

Moderator

En moderator är ett ämne som bromsar hastigheten hos de neutroner som frigörs när kärnbränsle klyvs för att på det sättet lättare klyva atomerna. I de svenska kärnkraftverken är det lättvatten, det vill säga vanligt vatten (H2O) som fungerar som moderator. Andra ämnen som kan användas som moderator i ett kärnkraftverk är till exempel tungt vatten eller grafit.