Så fungerar en tryckvattenreaktor

I Sverige finns två typer av reaktorer – kok- och tryckvattenreaktorer. Vatten används som kylmedel och moderator. Principen är densamma för reaktortyperna: Att med hjälp av kärnklyvning hetta upp vatten så att ånga bildas.

En tryckvattenreaktor har olika kretslopp med vatten som skils åt i ånggeneratorerna. Det gör att energin kan flyttas utan att vattnet blandas. Vattnet i reaktorhärden hör till primärkretsen. Det vatten som värms i ånggeneratorerna och driver turbinen hör till sekundärkretsen.

© 2013. Grafik: Solveig Hellmark
  1. I reaktorhärden klyvs uranbränslet. Värme utvecklas. Effekten regleras med hjälp av styrstavarnas läge i härden och grundämnet bor som finns i reaktorns vatten. Kärnklyvningen värmer vattnet i reaktortanken och vattnet förs till ånggeneratorerna.
  2. Tryckhållaren gör att vattnet inte kokar, trots att temperaturen är runt 300° Celsius.
  3. I ånggeneratorn kokar sekundärkretsens vatten till ånga tack vare det 300-gradiga vattnet från primärkretsen.
  4. Ångan får turbinen att rotera.
  5. Generatorn är kopplad till turbinens axel. Vid rotationen alstras elenergi.
  6. Ångan från turbinen kyls i kondensorn och pumpas tillbaka till ånggeneratorn.
  7. Vattnet i primärkretsen pumpas tillbaka till tanken för att på nytt kyla härden.