Så fungerar en tryckvattenreaktor

I Sverige finns två typer av reaktorer – kok- och tryckvattenreaktorer. Faktabladet beskriver principen för hur elektricitet alstras i en tryckvattenreaktor.