Sola inte solarium

Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder generellt från att sola solarium. Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet för kommersiella solarieverksamheter att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium.

Det finns olika typer av solarier som klassas utifrån i vilka proportioner de avger olika våglängder, samt deras sammanlagda irradians (uteffekt). Kommersiella solarieverksamheter som allmänheten kan besöka använder kosmetiska solarier, så kallade typ 3-solarier. Dessa avger strålning som liknar den som kommer från solen, men med proportionellt större andel av längre våglängder.

Inom vården används medicinska solarier som kan ha andra egenskaper. Behandling med UV-strålning genomförs då när det anses medicinskt motiverat, alltså att nyttan överväger risken och behandlingen övervakas av vårdpersonal.

Från och med juli 2009 tillhör alla former av UV-strålning och användning av solarier den högsta riskkategorin för cancer (klass 1). Beslutet togs av Världshälsoorganisationens (WHO:s) forskningsorgan för cancer, International Agency for Research on Cancer (IARC).

IARC gjorde klassificeringen efter att de hade sammanställt all forskning om solarier och hudcancer. Forskningen har fastställt att det finns ett samband mellan solarieanvändning och hudcancerformerna malignt melanom och skivepitelcancer.

Vi avråder generellt från att sola solarium

Strålsäkerhetsmyndigheten avråder generellt från att sola solarium på grund av den ökade risken. Det gäller i synnerhet barn och ungdomar under 18 år, personer med ljus och känslig hud samt den som har många eller stora födelsemärken.

Några råd om du trots allt solar i solarium:

 • Anpassa tiden i solariet efter din hudtyp och hur solkänslig du är. Överskrid inte den rekommenderade soltiden!
 • Var noga med att följa det solningsschema eller den bruksanvisning som ska finnas tillgänglig vid solariet.
 • Använd inte solarium om du har solat ute i solen samma dag eller om det har gått mindre än två dygn sedan du senast solade.
 • Sola inte mer än fem minuter första gången.
 • Sola aldrig så att huden blir röd efteråt.
 • Sola inte i solarium i förebyggande syfte inför en utlandsresa. Det ger inte ett säkert skydd mot skador från solen.
 • Sök läkare om dina födelsemärken börjar klia, blöda, förändras eller växa.

Olika hudtyper är olika känsliga

 • Hudtyp 1 Personer med mycket ljus och ibland fräknig hud. Ofta rödhåriga eller blonda personer med blå eller gröna ögon. De bränner sig lätt och blir aldrig bruna.
 • Hudtyp 2 Personer med ljus hy som bränner sig lätt men som ibland kan bli bruna. Ofta blonda eller mörkblonda personer med blå eller gröna ögon.
 • Hudtyp 3 Personer med ljus till ljusbrun hy som bränner sig ibland men lätt blir bruna. Ofta mörkhåriga personer med bruna ögon.
 • Hudtyp 4 Personer med brunare hy som bränner sig sällan och lätt blir bruna. Ofta svart eller mörkbrunt hår och bruna ögon.
 • Hudtyp 5 Personer med mycket mörk hud. Tål solen väl, bränner sig mycket sällan och blir väldigt bruna i solen.
 • Hudtyp 6 Personer med mycket mörk eller svart hud. Tål solen väl och bränner sig aldrig.

Regelverk för solarier

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram särskilda regler för solarier. Bland annat får solarier inte ha en högre styrka än tropisk sol. Det betyder dubbelt så stark sol jämfört med svensk sommarsol och motsvarar UV-index 12. Vid en sådan styrka kan en ljushyad person bränna sig redan efter 10–15 minuter.

Affisch med råd vid solariesolning

Strålsäkerhetsmyndighetens affisch med råd vid solariesolning ska också finnas intill varje solariebädd. Råden följer rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och en europeisk standard för säkrare användning av solarier.

18-årsgräns för kosmetiska solarier

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Detta framgår av 7 kap. 6 och 7 §§ strålskyddslagen (2018:396). Bestämmelserna riktar sig till den som yrkesmässigt bedriver verksamhet med kosmetiskt solarium.