Jag är intresserad av ett hus på en viss adress, finns det en radonkarta för området?

Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger radioaktivitet i berg, jord och grundvatten och du kan hitta kartor på deras hemsida om radon SGU.

Markradonkartorna är för oprecisa för att det ska gå att dra slutsatser om hur radonförhållandena är för exempelvis en viss tomt. Det finns även tillräckligt med markradon i hela Sverige för att radonhalter i inomhusluften potentiellt ska kunna överstiga referensvärdet för radon. Husets konstruktion spelar stor roll för hur mycket markluft och därmed radon som kommer in. Det enda sättet att få reda på radonhalten i ett hus är därför genom långtidsmätningar av radon i inomhusluften.

Aktuellt

En klocka som visar månader istället för timmar och som med tim- och minutpekaren illustrerar mätsäsongen från 1 oktober till 30 april.

Säsong för radonmätning!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Den radioaktiva gasen – vad kan man göra åt den?

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det är några av frågorna vi ger svar på i Strålsäkerhetsmyndighetens första avsnitt av podden Strålsäkert.

Till poddavsnittet