High Activity Sealed Source (HASS)

En High Activity Sealed Source (HASS) är en sluten strålkälla med hög aktivitet som bland annat används inom forskning och i process- och tillverkningsindustri. På grund av sin höga aktivitet kan dessa strålkällor vid fel användning vara mycket hälsoskadliga. Det krävs särskilt tillstånd för att använda HASS.

HASS är en förkortning för High Activity Sealed Source, vilket betyder sluten strålkälla med hög aktivitet. Att en strålkälla är sluten innebär att den finns i en sluten behållare. På så sätt skyddas omgivningen från strålning.

Att strålkällan har hög aktivitet syftar på strålningens styrka. Ju högre aktivitet en strålkälla har, desto starkare strålning avger den, vilket gör att den kan vara mycket hälsoskadlig vid fel användning. Om du vill använda HASS i din verksamhet behöver du särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Exempel på HASS

Nedan ser du exempel på några starka strålkällor, som beskrivs i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:9) om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet.

RadionuklidHASS från aktivitetsnivå
Kobolt-60 4 GBq
Cesium-137 20 GBq
Americium-241 100 GBq
Iridium-192 10 GBq
Krypton-85 100 Gbq