Radioaktiva föremål i hemmiljö

Det händer att privatpersoner hittar föremål som kan innehålla radioaktiva ämnen hos till exempel en avliden släkting. Om du har ett radioaktivt föremål i din ägo kan Strålsäkerhetsmyndigheten ge dig råd om hur du ska hantera föremålet.

Strålsäkerhetsmyndigheten kontaktas då och då av privatpersoner som har hittat ett radioaktivt föremål som de inte vet hur de ska hantera. Föremålet kan upptäckas bland ägodelarna i till exempel ett dödsbo. Strålningsnivån är oftast mycket låg och innebär då ingen hälsorisk. Exempel på ett radioaktivt ämne som kan hittas i hemmiljö är urandioxid. Oftast är det i pulverform, förslutet i en glasflaska som kan vara försedd med texten "uran" eller "gift".

Radioaktiva ämnen kan också förekomma i exempelvis äldre armbandsur och väckarklockor. Symbolen för radioaktivitet finns inte alltid på föremålet.

Identifiering av radioaktiva föremål

Det går inte att avgöra med ögat om till exempel ett pulver eller en metall är radioaktivt eller inte. Föremål som innehåller radioaktiva ämnen är oftast märkta med radioaktivitetssymbolen. Om ett föremål saknar märkning krävs mätutrustning för att ta reda på om det är radioaktivt.

Gammal exitskylt

Rådgivning och ekonomiskt bidrag

Uttjänta produkter och föremål som innehåller radioaktiva ämnen och ska kasseras måste hanteras på ett sätt så att människa och miljö skyddas mot strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten får årligen ett anslag som ska användas för att omhänderta radioaktiva föremål och material. Myndigheten kan hjälpa till att identifiera radioaktiva föremål och ge råd om hur föremålet bör hanteras. Om du har ett radioaktivt föremål i din ägo kan du ansöka om finansiellt stöd hos Strålsäkerhetsmyndigheten, för hjälp med att ta hand om föremålet. Både privatpersoner och organisationer kan ansöka om att få finansiellt stöd för att omhänderta gamla radioaktiva föremål.

Varje ansökan bedöms individuellt. Myndighetens medel är begränsade och det finns radioaktiva föremål som det i dagsläget inte finns metoder för att ta hand om.

Kontakta myndigheten

Kontakta alltid Strålsäkerhetsmyndigheten om du har – eller tror att du har – ett radioaktivt föremål som du inte vet hur du ska hantera. Växeln nås på telefon 08-799 40 00. Du kan också skicka e-post till Strålsäkerhetsmyndighetens registratur.

Var försiktig

Om du har ett radioaktivt föremål i din ägo som skulle kunna komma från ett sjukhus eller en industri ska du vara försiktig. Låt föremålet ligga kvar i eventuell förpackning. Ett sådant föremål kan ge strålskador om det inte hanteras på rätt sätt.

Larma vid en akut nödsituation

Ring 112 eller 08-454 24 66 vid en akut nödsituation till följd av strålning. Du kommer till SOS Alarm som kopplar dig vidare till Strålsäkerhetsmyndighetens Tjänsteman i beredskap (TiB).

Stöd för upphittat radioaktivt material

För upphittat radioaktivt material finns möjlig­heter att söka stöd för omhänder­tagande hos Strål­säker­hets­myndig­heten. För att vi ska kunna bedöma vad det är för radioaktivt material är det viktigt att vi får så mycket information som möjligt om föremålet. Skicka gärna med fotografier som visar storleken på föremålet och även en etikett om sådan finns. Tänk på att vara aktsam när du fotograferar och låt föremålet ligga kvar i dess förpackning.