Så fungerar minsoltid.se

Minsoltid.se ska göra det enklare för dig att njuta av solen utan att du bränner dig. Den hjälper dig att beräkna en uppskattad soltid, så att du undviker att bränna dig i solen. Minsoltid.se ersätter den tidigare appen "Min soltid".

Bakgrund

Våra solvanor är en av de främsta anledningarna till att allt fler drabbas av solens skadliga effekter. Många använder idag endast solskyddskräm som solskydd, vilket inte är tillräckligt. Ju oftare man bränner sig som ung, desto större är risken att drabbas av hudskador senare i livet. Det är därför viktigt att skapa bra solvanor redan i tidig ålder!

Soltiderna som räknas fram i minsoltid.se är rekommendationer som visar hur länge du kan vara ute utan skyddande kläder eller solskyddsmedel. Tiderna baseras på UV-index, tid på dagen och tid på året samt hur känslig du är för sol. Tiderna anges i minuter och timmar. Om den beräknade soltiden sträcker sig längre än till klockan 18.00 anges ”resten av dagen” som rekommenderad soltid.

UV-index varierar beroende på breddgrad på jordklotet (latitud), tid på året samt tid på dygnet. Det UV-index som beräkningarna utgår ifrån gäller vid klart väder med en molnfri himmel.