Oskarshamns kärnkraftverk

Vid Oskarshamns kärnkraftverk (OKG) finns tre reaktorer, varav två är slutligt avställda. I anslutning till OKG finns Clab, ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle.

OKG ligger på Simpevarpshalvön i Oskarshamns kommun i Småland, cirka 25 kilometer från Oskarshamn. Kärnkraftverket ägs av OKG Aktiebolag, som ingår i den internationella energikoncernen Unipers svenska verksamhet. Uniper-koncernen äger 54,5 procent och Fortum-koncernen äger 45,5 procent.

OKG:s reaktorer

Kärnkraftverkets ägare fattade under 2015 beslut om att avveckla reaktorerna Oskarshamn 1 och 2 i förtid. Båda reaktorerna är slutligt avställda.

Oskarshamn 1

 • Började drivas 1972
 • Är Sveriges första kommersiella kärnkraftsreaktor
 • Kokvattenreaktor
 • Slutligt avställd

Oskarshamn 2

 • Började drivas 1974
 • Kokvattenreaktor
 • Slutligt avställd

Oskarshamn 3

 • Började drivas 1985
 • Kokvattenreaktor
 • Är tillsammans med Forsmark 3 den senaste reaktorn som tagits i drift i Sverige
 • Termisk effekt 3 900 MW

Markförvar och mellanlager

Precis som vid övriga kärnkraftsanläggningar i Sverige finns det vid Oskarshamn ett markförvar för lågaktivt avfall. OKG AB har även ett bergrum för avfall (BFA). Det används för mellanlagring av exempelvis styrstavar, rörledningar och andra radioaktiva delar från reaktorhärden.

I närheten av Oskarhamns kärnkraftverk ligger även Clab, som är ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle från Sveriges alla kärnkraftverk. Clab drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

Mer information