Cyclife Sweden AB

Cyclife Sweden AB (Cyclife) bedriver verksamhet i Studsvik utanför Nyköping. Företaget hanterar avfall från kärnkraftverk och andra industrier som använder strålning.

Cyclife arbetar med behandling av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall.

Vid avfallsanläggningarna i Studsvik utanför Nyköping tar företaget bland annat hand om skyddskläder, förpackningsmaterial och skrotade delar från kärnkraftverk. Cyclife tar även hand om radioaktivt men icke kärntekniskt avfall, exempelvis brandvarnare.

Cyclife var tidigare en del av Studsvik Nuclear AB men såldes 2016 till franska bolaget Electricité de France (EDF).