Om fler basstationer byggs i min närhet, betyder det högre nivåer av radiovågor?

Varje ny antenn som avger radiovågor kommer i sitt närområde att öka radiovågsnivån, hur mycket beror på avstånd till antennen och flera andra faktorer som riktning, avstånd och hur mycket dämpande material det finns i tillexempel väggar och tak. Vanligtvis är den nivå av radiovågor som vi exponeras för i våra bostäder och i allmänna miljöer låga, med betydande marginal till gällande referensvärden. Det finns inga säkerställda hälsorisker med radiovågor så länge gällande referensvärden inte överskrids.